Træneren informerer

Fire World til Jonas Tornell
 
Fire World har i den seneste tid trænet på efter Le Tølbøll's anvisninger. Dette har haft en positiv effekt, idet hesten er blevet mere smidig og har udviklet sig rent muskelmæssigt. Især i den højre skulder, som har givet problemer. Hesten agerer desuden mere roligt.
Jeg vil gerne have en "second opinion" på hesten og jeg har fået tilladelse af bestyrelsen til at få hesten tilset af den svenske dyrlæge Jonas Thornell, når jeg skal til kontrol med et par andre heste fra stalden. Thornell anses af mange for at være  nordens bedste hestedyrlæge. Hestene skal til kontrol den 4. februar 2020.

 

Februar 2020/Susanne Hvidtfeldt

Fire World til kontrol hos Le Tølbøll

Træneren kan berette, at han i denne uge var til kontrol med Fire World hos Le Tølbøll i Ringe på Fyn. Fysioterapeuten kunne konstatere, at hesten havde responderet positivt på den behandling og de øvelser, som blev iværksat ved sidste besøg. Der var en bedre muskelmasse i de partier i skulderen i højre side, hvor Fire World tidligere havde skånet sig og som Le havde forsøgt at løsne ved sidste besøg. Hesten var dog ikke 100% i orden, hvorfor et nyt træningsprogram blev aftalt. Hesten skal til kontrol på Fyn igen i starten af februar måned. Vi håber at dette besøg vil kunne afslutte behandlingen af de fysiurgiske problemer, hesten har haft.

Januar 2020 / Susanne Hvidtfeldt

 

 

Godt nytår til alle anpartshavere i Team Sorte Slyngel og velkommen i 2020.

Vi starter året med en lille opdatering fra træneren. Efter besøget hos Le Tølbøll har Fire World fulgt det træningsprogram, som fysioterapeuten skitserede for ham. Og dette har indtil videre haft en god effekt på hans bevægelighed. Stivheden i den nederste del af halsregionen er blevet mindre, og hesten er nu i stand til at bevæge halsen lige meget til både højre og venstre side. Fire World skal til opfølgende besøg hos Le Tølbøll d. 6. januar. Når træneren har meldt tilbage efter besøget, vil vi naturligvis udsende information herom

Hesten følger i øvrigt sit træningsskema med langsomt arbejde og motion på skridtbåndet.

Team Fachmann og bestyrelsen ønsker alle et Godt Nytår.

 

Januar 2020/Susanne Hvidtfeldt

Glædelig jul til alle anpartshavere.

I midten af december måned var Fire World på besøg på Fyn. Nærmere betegnet på Goe Bakke i Ringe, hvor fysioterapeuten Le Tølbøl har sin klinik. Her fik vores hest gennemgået kroppen af den erfarne kvinde. Træneren ringede og var positiv over den besked undersøgelsen havde resulteret i. Le Tølbøl ville inden sin undersøgelse ikke vide, hvilke symptomer hesten udviser eller hvilke resultater tidligere undersøgelser havde givet. Ved undersøgelsen fandt fysioterapeuten en forholdsvis ukompliceret låsning i skulderen og halsen på højre side. Disse fund stemmer 100% overens med de symptomer Anders F konstaterer i forbindelse med træningen af hesten. Der blev lagt en behandlingsplan, for at rette op på de skavanker hesten udviser. Samtidig skulle træningen af hesten fortsætte, så længe behandlingen foregår. Det er meget sandsynligt, at hesten vil begynde at vokse, når behandlingen opnår fuld effekt, hvilket jo er positivt, da hesten godt må få lidt mere størrelse. Hesten skal til kontrol i Ringe i løbet af januar måned. Vi venter i spænding på resultatet af denne undersøgelse. 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul.

pbv Susanne Hvidtfeldt

December 2019   

 

Fire World har genemgået undersøgelser i november.

I oktober havde vi Fire World med på Lunden i forbindelse med arrangementer i Team Sorte Slyngel. Han blev fremvist på banen og overordnet var jeg tilfreds med hans fremtræden. Jeg havde dog en fornemmelse af, at han - især venstre rundt – ikke var helt som han skulle være, idet han løb skævt med hovedet indad i svingene. Jeg fik ham derfor, efter aftale med bestyrelsen, gennemgået på Faxe Dyrehospital. Her blev han undersøgt med det nyeste og mest moderne udstyr, nemlig en såkaldt Lameness Locator. Desuden blev han røntgenfotograferet. Konklusionen på undersøgelsen blev, at dyrlægen kunne konstatere, at han havde en grad af kodesenebens betændelse. Denne lidelse kan fremkomme som en reaktion på den træning, hesten gennemgår.

Han er blevet behandlet i højre forkode. Efter en given periode skulle jeg igen køre med ham for at vurdere effekten af behandlingen. Ved kontrolbesøg på Faxe var der ikke tilstrækkelig forbedring at spore, hvorfor hesten igen blev behandlet i koden. Desuden behandlet i begge bagknæ.

Jeg har i dag kørt Fire World igen på Travbanen i Nykøbing. Hesten var mærkbart bedre og vi håber udviklingen fortsætter. Jeg har besluttet, at han mandag i næste uge skal tilses af Le Tølbøll på Fyn. Hun er uddannet heste fysioterapeut (osteopat). Yderligere information fremsendes, når resultatet af denne undersøgelse foreligger.

På baggrund af forløbet er det nu helt sikkert, at Fire World ikke kommer i fremvisningsløb i år. Det er ligeledes overvejende sandsynligt, at der kommer til at gå nogen tid ind i det nye år, før hesten er klar til prøveløb, da dyrlægen anbefalede en nedsat træningsmængde i den nærmeste fremtid.

 

December 2019/Susanne Hvidtfeldt

Fire World igang igen efter en kort ferie. 

Fire world er nu atter igang med træningen, som er tilrettelagt således, at hesten træner over en forholdsvis lang distance men i et roligt tempo. Dette for at hesten skal lære at slappe bedre af under træningen. Som tidligere nævnt vil Fire World gerne løbe hurtigere end træneren ønsker på nuværende tidspunkt. 

Ved mødet på Lunden d. 6. oktober 2019 vil træneren yderligere uddybe de tanker, som ligger bag træningsprogrammet i øjeblikket.

September 2019 / Susanne Hvidtfeldt 

 

Fire World i "mental træning"

Fire World er en ambitiøs herre. Han vil gerne mere, end hans evner rækker til på det træningsstadie han i øjeblikket befinder sig på. Det har resultaret i lidt "skærmydsler" mellem hest og træner. Fire World er derfor gået i "mental træning", hvor Anders F forsøger at dæmpe hestens temperament.

Dette sker i første omgang via en masse arbejde i langsomt tempo, for at lære hesten at slappe af. Samme koncept anvendes når hesten tages med på Charlottenlund eller Nykøbing Falster travbane, hvor al træning ligeledes foregår i langsomt tempo. Dette for at få hesten til at slappe af, så energien ikke bruges uhensigtsmæssigt.

August 2019/Susanne Hvidtfeldt

Fire World i banejob på Nyk. F Travbane

Anders F. har haft vores hest med på Nykøbing Falster Travbane til et reelt banejob. Dette forløb dog ikke helt efter planen, idet hesten virkede irriteret og noget ukoncentreret. På den baggrund har dyrlægen undersøgt hestens tænder, hvor det viste sig, at der fandtes en del spidser som kan relateres til det tandskifte en hest på 2½ år gennemgår. Problemet er nu udbedret og vi ser frem til effekten i forbindelse med et nyt banejob i den nærmeste fremtid. 

Juli 2019 / Susanne Hvidtfeldt

  

Gode nyheder fra træneren.

På gården hos Anders F i Ørslev udenfor Vordingborg træner vores hest, Fire World, frem mod en forhåbentlig fin væddeløbskarriere. Vinterens og forårets styrketræning er nu så småt ved at blive afløst af træning i noget, som minder om løbstempo. "Alt går efter planen", lyder det fra en optimistisk og tilfreds træner.

Næste step på vej mod kommende starter bliver et regulært banejob på Nykøbing Falster Travbane i den nærmeste fremtid. Såfremt dette forløber tilfredsstillende - både hvad angår hestens form og psyke - vil et fremvisningsløb være næste trin.

Et fremvisningsløb er for to-årige heste. Her gælder det ikke om at komme først, men om at ramme en nærmere fastsat tidsnotering, f.eks. 1,30. Den ekvipage, som kommer tættest på ideal-tiden, "vinder" løbet. Føler nogen sig fristet til at køre mere end 3 sekunder hurtigere end ideal-tiden, vanker der en bøde på 500 kroner. 

Meget tyder altså på, at vi indenfor en overskuelig fremtid kommer til at nyde vores hest i konkurrence med andre jævnaldrende. Nærmere herom senere.

Vi ønsker alle anpartshavere en dejlig sommer.

pbv

juni 2019 / Susanne Hvidtfeldt 

 

Positive toner fra træneren. 

Fredag d. 24. maj havde Anders Fire World med på Lunden til et banejob sammen med jævnaldrende Federico BP. Træningen gik rigtig fint. Vores hest viser god fart, men har endnu manglende rutine i forbindelse med samspillet med andre heste. Når han hører heste komme bag fra, vil han gerne følge med og det fra tid til anden i et tempo, han endnu ikke magter. Det er dog et spørgsmål om tid og rutine, før dette løser sig.

I denne uge har Fire World gået et arbejde bestående af 6 intervaller sammen med tre-årige heste. Især i de to sidste af disse intervaller viste hesten forståelse for jobbet med positionsskift uden galopindslag i godt tempo.

Træneren er positiv og den næste tid vil gå med at opbygge rutinen i samspillet med andre heste. 

 

Juni 2019 / Susanne Hvidtfeldt

 

Fire World træner på.

Anders F. Jensen har sendt billeder af Fire World som en lille appetitvækker inden søndagens fremvisning på Lunden. Som det fremgår har Fire World smidt "vinterfrakken" og fremstår nu blank og lækker. Træneren glæder sig til at fremvise en hest i særdeles fint skik. For os, som så hesten for vogn i forbindelse med mødet i marts, er det klart, hvor stor en udvikling der er sket på de to måneder. 

 

April 2019 / Susanne Hvidtfeldt

 

Fire World styrker grundkonditionen.

Fire World går i øjeblikket to friske arbejder hver uge ved siden af den almindelige styrketræning. Der veksles mellem intervaltræning og arbejder over en længere distance. Senest har han på en meget fin måde gået fem intervaller i selskab med jævnaldrende Federico BP.

Han er i øjeblikket i fuld gang med at smide den lange vinterpels og det synes som om han er på vej ind i en vækstperiode. Alt i alt positive toner på nuværende tidspunkt.

06-04-2019 / Susanne